Doanh Nghiệp

Sắp xếp
Chế độ xem Grid List

Tài Khoản Doanh Nghiệp 30

Phù hợp nhu cầu ít hơn 30 mã khẩn 

Tương đương 136.000 đồng/trẻ/năm 

Mã khẩn cấp trọn đời

Quản lý truy cập mã

Chủ động cập nhật nội dung

Số lượng mã khẩn cấp: 30 

===tiết kiệm 1.150.000đ===

4.100.000₫

Tài Khoản Doanh Nghiệp 50

Phù hợp nhu cầu ít hơn 50 mã khẩn 

Tương đương 118.000 đồng/trẻ/năm 

Mã khẩn cấp trọn đời

Quản lý truy cập mã

Chủ động cập nhật nội dung

Số lượng mã khẩn cấp: 50 

===tiết kiệm 2.850.000đ===

5.900.000₫