MÃ KHẨN CẤP TRỰC TUYẾN


Cung cấp nhanh thông tin cần thiết khi thất lạc hay gặp biến cố. Tự hào là giải pháp tiên phong chuyển đổi số trong lĩnh vực cứu hộ-cứu nạn, với ứng dụng tạo mã khẩn cấp đầu tiên tại Việt Nam.

     

Lạc nơi đông người?
Đừng hoảng! Hãy để mã khẩn cấp giúp trẻ.

Mã khẩn cấp trực tuyến là một dãy số ID hoặc mã QR lưu trữ thông tin cần thiết, hỗ trợ khi gặp biến cố bất ngờ, như là tai nạn bất tỉnh hay trẻ nhỏ thất lạc.

Dễ dàng tạo mã khẩn cấp cho riêng bạn chỉ với 3 bước.

THỰC HIỆN ÍT NHẤT 01 GIẢI PHÁP BẢO VỆ TRẺ KHI CÓ THỂ
#NGỪNG TRÌ HOÃN #KHÔNG CHỜ ĐỢI

TÌM HIỂU VỀ MÃ KHẨN CẤP
1.

Khởi tạo thông tin liên hệ khẩn

Với mỗi tài khoản đăng ký, được cấp một mã khẩn cấp miễn phí. Với mỗi mã khẩn cấp, ngoài các ghi chú cần thiết khi khẩn cấp, có thể kèm hình ảnh.

2.

Tùy chỉnh mã khẩn cấp

Hệ thống cho phép kiểm soát quyền truy cập; cũng như tùy chọn tải về Mã khẩn cấp là hình ảnh (mã QR) hay dãy số (mã ID).

3.

Luôn mang theo bên mình

Hãy tải về mã khẩn cấp và luôn mang theo bên mình vì bạn không biết khi nào gặp biến cố. Có thể khắc mã khẩn cấp lên phụ kiện hằng ngày như vòng tay, dây chuyền,...