MÃ KHẨN CẤP TRỰC TUYẾN


Cung cấp nhanh thông tin cần thiết khi thất lạc hay gặp biến cố. Là dự án cộng đồng, chúng tôi miễn phí trọn đời một mã khẩn cấp.

Lưu trữ thông tin cần thiết với Mã khẩn cấp

Phù hợp cho trẻ nhỏ, người lớn tuổi hoặc các phượt thủ. Mã khẩn cấp nhanh chóng cung cấp những thông tin cần thiết khi gặp biến cố.

Phí thường niên
1.

Khởi tạo thông tin liên hệ khẩn

Điền các thông tin liên hệ và y tế cần thiết khi khẩn cấp, có thể kèm hình ảnh

2.

Tải về mã khẩn cấp

Tùy chọn tải về Mã khẩn cấp là hình ảnh (mã QR) hay dãy số (mã ID)

3.

Luôn mang theo bên mình

Hãy in ra và luôn mang theo bên mình vì bạn không biết khi nào gặp biến cố